Wydawnictwo Tako > Wydarzenia

 

>> Wydarzenia

Książki

   
Dla dorosłych
    Dla dzieci
    
Kolekcja OQO
    Media Vaca

Kontakt

Jak zamawiać

Linki
    


Logo Media Vaca
 
listopad 2015 | Zapowiedzi: Czerwony Kapturek, Pępek

     
sierpień 2015
| Nowości: Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e. / Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego

     
maj 2015
| Nowości: Warszawa, Nie trzeba słów

     
kwiecień 2015 | NOWOŚĆ: Dzień na plaży

     
marzec 2015 | NOWOŚCI

         
marzec 2015 | NOWOŚCI

     
luty 2015 | NOWOŚCI

     
grudzień 2014 | NOWOŚCI

     
listopad 2014 | NOWOŚĆ: Tokio

     


październik 2014 | Nowość: Pazurzak

     


w
rzesień 2014 | Nowość: Hej, ho (seria: Pracujące pojazdy)

     


w
rzesień 2014 | Nowość: Mumia, Skrzynka potworów (nr 6)

     sierpień 2014
| Nowości: Antonino tam i z powrotem, Antonino ze snu w sen, Piersi


     kwiecień 2014 | Nowości: Ogrody w kulturze dawnej Japonii, Strój zwierciadło kultury

     


marzec 2014 | Nowości: Czy dosięgnie?, Jaś i Małgosia, Maryna

     luty 2014
| NOWOŚCI: Duch i Strupek


     Kartki z ilustracjami z Wielkiej księgi portretów zwierząt do kupienia w naszym sklepie internetowym!
     

listopad 2013 | NOWOŚĆ: Czwarta część ze skrzynki potworów - ZOMBI
     Wydawnictwa: OQO editora (Hiszpania), O Bichinho de Conto (Portugalia) i Tako (Polska)
we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry
w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta),
inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej, ogłaszają:

EUROPEJSKI KONKURS NARRACJI USTNEJ OPOWIADANIA NA TACY     


1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni opowiadacze zamieszkali na stałe w Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

2. Każdy uczestnik powinien przesłać nagranie wideo, w którym opowiada bajkę dla dzieci związaną bezpośrednio z jedzeniem, potrawami lub gastronomią –tematyką wiodącą OPOWIADAŃ NA TACY. Nadesłane filmy będą oglądane wyłącznie przez osoby zasiadające w jury i nie będą udostępniane publicznie.

3. Opowiadane historie mogą pochodzić z tradycji ustnej (dowolnego państwa na świecie) lub mogą być autorskimi propozycjami stworzonymi przez uczestnika konkursu.

4. Opowiadania mogą być przygotowane w języku hiszpańskim, galicyjskim, portugalskim lub polskim (cztery oficjalne języki projektu).

5. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub jako zespół.

6. Każda osoba lub zespół może zgłosić w konkursie maksymalnie 2 opowiadania.

7. Opowiadacze uczestniczący w konkursie mogą korzystać z technik lub zasobów wizualnychi, dźwiękowych, muzycznych…, które są odpowiednie do wzbogacenia narracji i scenografii bajki.

8. Niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną REJESTRACJI WSTĘPNEJ, z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz miejsca stałego zamieszkania na adres e-mailowy: europaalacarte@europaalacarte.eu

Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, organizator prześle uczestnikom  dokument z wymogami technicznymi uczestnictwa.

W czasie trwania naboru do konkursu wycofanie zgłoszonej pracy lub zgłoszenie jej do innych konkursów jest niedozwolone.

9. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie jury, w którego skład wejdą zawodowi opowiadacze, wydawcy i eksperci w dziedzinie animacji czytelniczej.

Jury, rozumiejąc ograniczenia dla narracji ustnej wynikające z nagrania, oceni pośród innych aspektów: potencjał opowiadania do zaprezentowania go w formie książki obrazkowej, adekwatność historii do potrzeb odbiorcy dziecięcego (4–8 lat), oryginalność opowiadania i jego związek z tematem przewodnim konkursu.

10. Zwycięska bajka zostanie opublikowane w formie książki obrazkowej po polsku, hiszpańsku, galicyjsku i portugalsku. Nagroda wynosi 2000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu. Kwota ta zostanie wypłacona w chwili opublikowania dzieła w formie książkowej i zaliczona akonto należności za autorskie prawa majątkowe przewidziane w umowie wydawniczej (jako zaliczka).

11. Termin zgłaszania propozycji rozpoczyna się 8 listopada i upływa 25 grudnia 2013 roku.

Prace zgłoszone do konkursu w innym terminie nie zostaną przyjęte.

12. Werdykt jury zostanie ogłoszony w pierwszej połowie stycznia 2014 roku. Jego decyzja będzie ostateczna a konkurs uznany za rozstrzygnięty.

13. Nagrodzone opowiadanie ukaże się w książce obrazkowej wydanej jednocześnie w języku polskim, hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zwycięzcy. Ponadto wydawnictwa organizujące konkurs zastrzegają sobie prawo do wydania książki obrazkowej – samodzielnie lub w koedycji – w każdym innym języku, jak również na nośniku cyfrowym lub audiowizualnym. W przypadku opowiadań autorskich organizatorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji przedstawionych propozycji po wcześniejszej autoryzacji i podpisaniu umowy z autorem.

 14. W przypadku opowiadań własnego autorstwa, opowiadacz jest odpowiedzialny za oryginalność tekstu. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deklaruje, że rozpowszechnianie lub kopiowanie dzieła w ramach konkursu nie naruszy praw osób trzecich. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kwestie własności intelektualnej prac przedstawionych w konkursie.

15. Nagrodzony opowiadacz weźmie udział w III edycji festiwalu narracji ustnej SETE FALARES w Pontevedrze (Hiszpania), na którym odbędzie się premiera książki. Koszty podróży, utrzymania oraz wynagrodzenia za uczestnictwo w konkursie pokryją organizatorzy konkursu oraz Urząd Miasta Pontevedry. Impreza zaplanowana jest na czerwiec 2014 roku.

16. Organizatorzy nie są zobowiązani do korespondencji lub kontaktu telefonicznego w sprawie opowiadań nienagradzonych ani do komentowania czy uzasadniania postanowień niniejszego regulaminu.

17. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, prosimy o kontakt: europaalacarte@europaalacarte.eu
październik 2013 | Nowości: Wielka księga portretów zwierząt, Pan G., Antonino w walce z czasem

     
Wydawnictwa: Tako (Polska), OQO editora (Hiszpania) i O Bichinho de Conto (Portugalia),
we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry
oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta),
inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej,
OGŁASZAJĄ:

  Wielki konkurs z Wielką księgą portretów zwierząt

  czerwiec 2013 | Zapowiedź: Trickster Strategies in the Artists’ and Curatorial Practice

  czerwiec 2013 | Nowość: Pojęcie prawdy u Kanta i "późnego" Husserla

  maj 2013 | Nowe tytuły kolekcji OQO

     maj 2013 | NOWOŚĆ: Trzecia część ze skrzynki potworów
     marzec 2013 | NOWOŚĆ: Dwa pierwsze tytuły ze skrzynki potworówCzy zastanawialiście się jak wygląda życie potwora, jakie może mieć problemy?
Czego boją się ci, których my się boimy? W upiornej skrzynce znajdują się odpowiedzi...


     luty 2013 |
Nowość: Estetyka Eduarda von Hartmanna

  styczeń 2013 | Nowość: Art of Japan, Japanisms

  Tallula | Królowa nocy

     grudzień 2012 | Prezentowa promocja

     wrzesień 2012 | Nowe tytuły kolekcji OQO

        
lipiec 2012 | Nowości: History of Art History...

  11-17.06.2012 | LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci w Bydgoszczy
30.05.2012 | Spotkania z Juanem Dariénem w Krakowie
25.05.2012 | Po co nam obraz? Spotkanie z Evą Mejuto
24-25.05.2012 | Hiszpańskie warsztaty z kolekcją OQO w Instytucie Cervantesa w Warszawie
15.05.2012 | Nowy tytuł kolekcji OQO!


10-13.05.2012 | Targi Książki w Warszawie
Wiosna 2012 | Nowe tytuły kolekcji OQO
         
3-6.11.2011 | Targi Książki w Krakowie
23-26.10.2011 | Spotkania z Dynią w księgarniach w Łodzi i Toruniu
20-23.10.2011 | Targi Książki w Katowicach
19.10.2011 | Panel dyskusyjny i promocja „Dymu” w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
11.09.2011 | „Trzy świnki” w Czułym Barbarzyńcy
1.09.2011 |
„Dym” Antóna Fortesa i Joanny Concejo w Polsce
25.08.2011 | Nowe tytuły kolekcji OQO
29.05.2011 | Piknik literacki w Muzeum Literatury w Warszawie
21.05.2011 | Kolekcja OQO włącza się do obchodów Święta Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu
21.05.2011 | Odwiedzamy księgarnię Między Słowami w Poznaniu
Kwiecień to dobry czas dla książek. Obchodzimy wtedy aż dwa ważne święta12.03.2011 | Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu | Warsztaty i spotkanie z kolekcją OQO